Ράφτινγκ


Ένας άλλος, ιδιαίτερα διασκεδαστικός τρόπος είναι να διασχίσετε το φαράγγι κάνοντας rafting! Μόνη προϋπόθεση για να μπει κάποιος σε μια βάρκα rafting, είναι να ξέρει κολύμπι και ν’ ακολουθεί τις εντολές των συνοδών. Η διαδρομή είναι μαγευτική, αφ’ ενός λόγω του υπέροχου τοπίου, αφ’ ετέρου λόγω της διαύγειας των νερών του ποταμού.

Έμπειροι οδηγοί rafting σας δείχνουν τον καλύτερο τρόπο να απολαύσετε τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης. Διασχίζετε την χαράδρα του Βίκου ακολουθώντας τον Βοιδομάτη σε μια ελκυστική διαδρομή διάρκειας μιάμισης ώρας, ή κατεβαίνετε τον Αραχθο ως το γεφύρι της Πλάκας. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε rafting στον Αώο.